Nepřizpůsobení jsme MY (Ing. Jiří Nedvěd a Jaroslav Pilař).  Nehodláme se přizpůsobovat způsobu života "těch, které nesmíme pojmenovávat"

Kdo je ten, kterého nesmíme pojmenovávat?

Podle nás, jsou to lidé, kteří splňují více než jeden z následujících bodů

  • dlouhodobě nezaměstnaní 
  • zneužívající sociální systém ČR

  • neplatící za základní osobní potřeby 

  • obtěžující a ohrožující své okolí


"Ti, které nesmíme pojmenovávat"  pro nás nejsou pouze Romové, jak by spousta lidí, neznalých situaci v Mostě, ráda podsouvala. Neřešíme původ, vyznání, ani národnost.

Naprosto respektujeme, že se lidé mohou dostat do hmotné nouze a že je potřeba jim pomáhat. Ale vadí nám a omezuje nás zneužívání této pomoci.

Aktuality našich aktivit

O všech aktivitách můžete diskutovat na fb stránkách Jiří Nedvěd - radní
 

Dnes jsme se byli podívat na první seznámení uchazečů o práci z ulice M.G. Dobnera s tzv. prostupnou prací. Zaměstnaností ve vyloučených lokalitách jsme se zabývali od úplného začátku a hlavním cílem bylo rozlišit lidi, kteří chtějí pracovat, od těch, kteří nechtějí a pouze se vymlouvají. Po několika schůzích na výboru pro mapování a eliminaci...

Na konci července letošního roku jsme s Jardou Pilařem založili stránky neprizpusobeni.cz, protože jsme se shodli na tom, že i když vypadají všechny snahy na zlepšení situace v Mostě marně, tak je potřeba to alespoň zkusit. Po desítkách schůzek s každým, kdo o tom něco ví, po desítkách hodin studování zákonů, prováděcích předpisů, vyhlášek,...

S připravovanými opatřeními přichází také otázka, co dál? Pokud se někteří spoluobčané, kterých se dotkne dodržování zákonů, budou chtít odstěhovat, bude za ně logicky majitel bytu hledat náhradu. Pokud sáhne po stejných typech lidí, budeme se stále točit dokola. Nicméně připravujeme i opatření, která se budou týkat přímo majitelů bytů, jako např....

Přeskočili jsme článek o páté schůzi, jelikož se jednalo o dořešení některých témat z minulých schůzí.

Tato schůze měla za cíl ujasnit si cíle a požadavky z mapování jednotlivých lokalit. Jak už jsme psali, shodli jsme se na tom, že nejvhodnější bude, zaměřit se nejprve na jednu lokalitu, abychom při ověřování jednotlivých opatření netříštili síly a byli si na sto procent jistí, že dané opatření funguje, nebo je třeba i zbytečné. První lokalitou,...

Na třetí schůzi výboru jsme se důkladně zabývali prvním budoucím opatřením, a to zvláštním příjemcem dávky.

Jak už jsme psali, tak schůze Výboru pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů se bude scházet každý týden. Pokusíme se vám zde psát základní informace, které jsme řešili. Nyní byly v programu k projednání tři body. Sepsat podněty do tzv. zásobníku témat, který budeme postupně doplňovat. Dále vybrat vzorovou oblast pro aplikaci opatření a...

Napříč politickým spektrem byl vyslyšen návrh politických stran ProMost, ODS, SMM a KSČM na zřízení Výboru pro mapování a eliminaci sociálních negativních jevů. Zřízení výboru bylo schváleno zastupitelstvem Statutárního města Mostu dne 19.9.2019.

Vypravili jsme se na Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a setkali se s vedoucím inspektorem panem Mgr. Alešem Kalvodou a vedoucí oddělení pro NLZ pro Ústecký kraj, paní Ing. Pavlínou Černíkovou.

Možná to nevíte, ale od roku 2018 nám v Mostě na mnoha místech začalo platit opatření obecné povahy (OOP) "Vyhlášení míst ve městě Most se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů".

Jak jistě víte, v minulosti město vyhlásilo tzv. protivysedávací vyhlášku, která naší městské policii velice pomáhala proti vysedávání obyvatel ve vyloučených lokalitách, kteří jsou hluční, vulgární a dělají nepořádek. Bohužel proti ni byla podána stížnost k ústavnímu soudu, a to paní ombudsmankou, Annou Šabatovou - veřejnou ochránkyní práv....

Často se nás ptáte, jak některé opatření chceme dělat? A my časem při samostudiu zjistíme, že je to dávno vymyšlené, vyložené, odůvodněné a jen to asi nikdo nepraktikuje, nebo se o tom alespoň neví.

Doktor je prostě doktor. Jeho vztah k pacientovi nesmí být nikdy rušen vedlejšími elementy. A pochopili jsme, že je to tak správně. Každému komu někdy bylo špatně, by vadilo, kdyby se na něj doktor díval jako na simulanta. V Mostě máme asi 50 praktických lékařů. Výhodou je, že se většinou jedná o velice zkušené praktiky, kteří mnohé dokáží...

Cíle jsou blíž, než se zdá. Díky komunikaci na facebooku, o tom co děláme, nás oslovili lidé, kteří jsou dále, než my. A rádi jsme se přesvědčili, že tomu tak opravdu je. Za velmi zajímavou a poučnou schůzku vděčíme paní Vlastě Štochlové a panu Milanovi Andršovi. Už víme, že když budeme důslední, výsledky se dostaví. Stejně jako u nich.

Na čem pracujeme

  • analýza aktuálního stavu nezaměstnanosti na Mostecku
  • analýza aktuálního stavu žadatelů o dávky hmotné nouze (hlavně příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení dle Zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
  • konkrétní návrhy pro zamezení zneužívání dávek hmotné nouze

  • informovanost občanů o aktuálním stavu a konkrétních návrzích


Kdo za tímto projektem stojí?

Ing. Jiří Nedvěd

"Jako mostecký politik stále narážím na stejnou otázku. Co uděláte s těmi, co tu dělají bordel? Celou dobu co jsem v politice jsem se zaměřoval především na mě blízké obory, jako je doprava a rozvoj města. Ale kdykoliv se něco povedlo, něco se někam posunulo, stejně zazněla ta jedna jediná otázka. Není divu. Vše co jsem do dnes řešil byly v podstatě marginální problémy. Most je skvělé město a má jenom jeden problém. Na který je nutné se maximálně zaměřit."

Jaroslav Pilař

"Úřad práce v podobě svévolného vydávání dávek hmotné nouze, dlouhodobě omezuje zdravý rozvoj města ve kterém žiji. Dávky konkurují zaměstnání, snižují ceny nemovitostí v nichž přibývají další sociálně slabé rodiny. Třídy základních škol se plní dětmi bez základních společenských návyků a místo vzdělání se učitelé snaží přežít. V době, kdy každý může mít řádně placenou práci, je to pro mě signál a pro město Most šance se z toho dostat."

Nejsme odborníci, ale s odborníky budeme významně spolupracovat. Pokud máte zkušenosti, odbornost, nebo zájem, určitě se nám ozvěte na facebookové stránce Jiří Nedvěd - radní, nebo na telefonním čísle +420 730 527 954.