Aktuality

Tato schůze měla za cíl ujasnit si cíle a požadavky z mapování jednotlivých lokalit. Jak už jsme psali, shodli jsme se na tom, že nejvhodnější bude, zaměřit se nejprve na jednu lokalitu, abychom při ověřování jednotlivých opatření netříštili síly a byli si na sto procent jistí, že dané opatření funguje, nebo je třeba i zbytečné. První lokalitou,...

Na třetí schůzi výboru jsme se důkladně zabývali prvním budoucím opatřením, a to zvláštním příjemcem dávky.

Jak už jsme psali, tak schůze Výboru pro mapování a eliminaci sociálně negativních jevů se bude scházet každý týden. Pokusíme se vám zde psát základní informace, které jsme řešili. Nyní byly v programu k projednání tři body. Sepsat podněty do tzv. zásobníku témat, který budeme postupně doplňovat. Dále vybrat vzorovou oblast pro aplikaci opatření a...

Napříč politickým spektrem byl vyslyšen návrh politických stran ProMost, ODS, SMM a KSČM na zřízení Výboru pro mapování a eliminaci sociálních negativních jevů. Zřízení výboru bylo schváleno zastupitelstvem Statutárního města Mostu dne 19.9.2019.

Vypravili jsme se na Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem a setkali se s vedoucím inspektorem panem Mgr. Alešem Kalvodou a vedoucí oddělení pro NLZ pro Ústecký kraj, paní Ing. Pavlínou Černíkovou.

Možná to nevíte, ale od roku 2018 nám v Mostě na mnoha místech začalo platit opatření obecné povahy (OOP) "Vyhlášení míst ve městě Most se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů".

Jak jistě víte, v minulosti město vyhlásilo tzv. protivysedávací vyhlášku, která naší městské policii velice pomáhala proti vysedávání obyvatel ve vyloučených lokalitách, kteří jsou hluční, vulgární a dělají nepořádek. Bohužel proti ni byla podána stížnost k ústavnímu soudu, a to paní ombudsmankou, Annou Šabatovou - veřejnou ochránkyní práv....

Často se nás ptáte, jak některé opatření chceme dělat? A my časem při samostudiu zjistíme, že je to dávno vymyšlené, vyložené, odůvodněné a jen to asi nikdo nepraktikuje, nebo se o tom alespoň neví.

Doktor je prostě doktor. Jeho vztah k pacientovi nesmí být nikdy rušen vedlejšími elementy. A pochopili jsme, že je to tak správně. Každému komu někdy bylo špatně, by vadilo, kdyby se na něj doktor díval jako na simulanta. V Mostě máme asi 50 praktických lékařů. Výhodou je, že se většinou jedná o velice zkušené praktiky, kteří mnohé dokáží...

Cíle jsou blíž, než se zdá. Díky komunikaci na facebooku, o tom co děláme, nás oslovili lidé, kteří jsou dále, než my. A rádi jsme se přesvědčili, že tomu tak opravdu je. Za velmi zajímavou a poučnou schůzku vděčíme paní Vlastě Štochlové a panu Milanovi Andršovi. Už víme, že když budeme důslední, výsledky se dostaví. Stejně jako u nich.