Bytová kriminalita I - vlastníci

18.07.2019
Jiří Nedvěd, Jakub Nečas, Jaroslav Pilař
Jiří Nedvěd, Jakub Nečas, Jaroslav Pilař

Očima Jakuba Nečase, vlastníka a pronajímatele několika set bytů v rámci rodinného podniku, se jedná v otázce ubytování nepřizpůsobených obyvatel většinou o "bytovou kriminalitu". Při návštěvě na kterou jsme ho pozvali, jsme se zajímali o pohled z druhé strany. Jak je možné, že v jeho bytech je minimální fluktuace, žádný z jeho nájemníků nemá extrémní dluhy a nejsou na jeho nájemníky stížnosti, i když někteří z nich jsou také v sociální tísni? Je to jednoduché. Přísná pravidla. Při druhé stížnosti ukončení nájemní smlouvy a to samé při neplacení nájmu atd.. 

Potvrdili jsme si, že tlak na zavedení Zvláštního příjemce dávky ( §40 (2) 111/2006 sb.) do běžné praxe na straně úřadu práce jako nástroj na dlužníky, tzn. nájemníky pobírající sociální dávky tak i vlastníky, kteří od nájemníků nájemné vyberou, ale nepředají na místo účelu, tedy správě družstva či SVJ je správný směr, kterým se vydat.

Zjistili jsme, že byť to každý vidíme jinýma očima mohl by být přínosem profesionální "povřený správce (předseda)" jehož si bytová družstva či SVJ budou moci najmout na správu domu. Tento správce by měl být k dispozici těm kdo mezi svými nemohou najít dostatečně kvalifikovanou osobu na tuto funkci. Potvrdili jsme si, že tam, kde je správce či předseda dostatečně znalý problému a umí včas reagovat je "bytová kriminalita" z domu vytlačena. Ne vždy se mezi vlastníky či družstevníky najde vhodný a ochotný kandidát. Jakub potvrdil, že je ochotný nést zvýšené náklady pokud správce bude kvalitním prostředníkem mezi ním a např. SBD Krušnohor či Dosprou, jež zajištují další důležitou agendu ke správě domu. Někteří předsedové neřeší dluh i několik měsíců, poté je už ale pozdě něco s tím dělat. Donutit někoho doplatit 2000 ještě jde, ale donutit někoho doplatit 20 000 už bývá nemožné a rozjede se nekonečný kolotoč.

Jakub Nečas nás mile překvapil, když jsme se dostali k matkám samoživitelkám i lidem, kteří se do hmotné nouze fakt dostanou. I ti nejchudší a slabí jsou okrádáni. Zaplatí za byt z něhož se vyklube doupě se štěnicemi, ale pak v něm musí zůstat, neboť na jiný, již peníze nemají a navíc se musí podílet na dluzích neplatičů. Sociálně cítíme, proto říkáme, že my žádný zákon měnit nechceme. Matky samoživitelky a důchodci jsou nejvíc ohroženou skupinou, která na bytovou kriminalitu nejvíce doplácí. 

Co by pomohlo?

1) Opět dostatečná kapacita úředníků na kontroly. Další krok na kterém jsme se shodli. Zeptáme se na ÚP jaké kroku k tomu my můžeme podniknout a jaký je problém na jejich straně.

2) Zvláštní příjemce dávky. Tam kde dávka neplní svůj účel, je potřeba změnit příjemce, který se o to postará ( §40 (2) 111/2006 sb.).

3)Pověřený správce. Profesionální předseda SVJ a družstev, který bude prostředníkem mezi lidmi a správcem domu. Tam kde jsou předsedové aktivní a vyznají se, tam mají mnohem menší problémy. Tudy cesta určitě také vede.